Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

NHẮN TIN TÌM BẠN CŨ: Võ Lưu Ngọc muốn tìm người bạn cũ tên là Nguyễn Quang Tuyến là con trai của giáo sư Việt Văn, Nguyễn Hữu Tiến

Sunday, June 24, 201212:00 AM(View: 76417)
NHẮN TIN TÌM BẠN CŨ: Võ Lưu Ngọc muốn tìm người bạn cũ tên là Nguyễn Quang Tuyến là con trai của giáo sư Việt Văn, Nguyễn Hữu Tiến

Tôi tên Võ Lưu Ngọc là cựu học sinh trường Trung học Phan Bội Châu Phan Thịết muốn tìm người bạn cũ tên là Nguyễn Quang Tuyến là con trai của giáo sư Việt Văn, Nguyễn H
ữu Tiến trước dạy ở Phan Thiết sau đổi về dạy Biên Hòa, có lẽ Tuyến ra trường năm 1967.
Xin liên lạc email: ngoc vo <ngocluuvo@yahoo.com>
Thursday, April 27, 2023(View: 1622)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 2991)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 5355)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,