Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: Bào Huynh của ChsNQ khóa 14 Nguyễn Thị Xuân Lan, và là cậu của ChsNQ khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung, Ông NGUYỄN VĂN TÌNH đã từ trần tại New Jersey.

Monday, October 24, 201112:00 AM(View: 73246)
PHÂN ƯU: Bào Huynh của ChsNQ khóa 14 Nguyễn Thị Xuân Lan, và là cậu của ChsNQ khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung, Ông NGUYỄN VĂN TÌNH đã từ trần tại New Jersey.


PHÂN ƯU

 

hoa_chiabuon4-content


Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa nhận được tin

 

 Bào Huynh của ChsNQ khóa 14 Nguyễn Thị Xuân Lan

và là cậu của ChsNQ khóa 11 Võ Thị Ngọc Dung, ChsNQ khóa 12 Võ Thị Tuyết Mai

 

Ông NGUYỄN VĂN TÌNH

 

Pháp danh Thiện Bảo

 

Sinh ngày 13 tháng 12 năm 1952

Đã mãn phần ngày 22 tháng 10 năm 2011

(nhằm ngày 26 tháng 9, năm Tân Mão) tại New Jersey.

 

Hưởng Thọ 59 tuổi

 

 

Linh cữu hiện quàn tại: 905 High Street Hackettstown, NJ 07840

Phone: (908)852-3361


Thời gian thăm viếng:

Thứ hai ngày 24 tháng 10, 2011 từ 4:00pm – 8:00pm

Nghi thức hỏa tang:

Thứ ba ngày 25 tháng 10, năm 2011

 

HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN, Biên Hòa

Thầy Cô và bạn bè khắp nơi

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

  Đến gia đình ChsNQ Nguyễn Thị Xuân Lan, cùng Tang Quyến 

Nguyện cầu hương linh Ông NGUYỄN VĂN TÌNH sớm về an vui trên cõi Niết Bàn

 


Liên lạc để chia buồn cùng tang quyến: Xuân Lan: 773-920-8875

 

Monday, January 1, 2024(View: 1722)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2671)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4594)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 8226)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,