CÁO PHÓ


Đại gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc xin kính báo cùng Quý Hội Đồng Hương Biên Hòa, Quý Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Ngô Quyền Biên Hòa:

MẸ, BÀ NỘI, BÀ NGỌAI, BÀ CỐ NỘI NGOẠI của chúng tôi là:


BÀ: NGUYỄN VĂN NĂM (Tự Vẻ)


Nhũ danh: LÝ THỊ THÌNH, sinh năm: 1918


Pháp danh: Diệu Hoa


Đã mãn phần lúc 12 giờ 25 thứ bảy 26 tháng 3 năm 2011

(Nhằm ngày 22 tháng 2 năm Tân Mão)

Tại tư gia số: 28 Đường Hoàng Minh Châu, Phường Hòa Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0613847723


Hưởng thọ: 94 tuổi

 

Thân nhân chịu tang:

Thứ nam: NGUYỄN VĂN HOÀI (CHS. NQ. K11) (Cựu giáo viên cấp III Nam Hà, Biên Hòa) (California, Hoa Kỳ) & vợ Nguyễn Thị Minh Nguyệt & các con & các cháu.

Thứ nam: NGUYỄN VĂN THUẬN (Tự Hòa) (Biên Hòa, Việt Nam)

Thứ nam: NGUYỄN VĂN THẢO (Virginia, Hoa Kỳ) & vợ Nguyễn Thị Thanh Nguyên.

Dâu trưởng: Bà Quả Phụ NGUYỄN MINH CHÂU, Nhũ danh: Phan Thị Lợi &

các con & các cháu.

Thứ nữ: NGUYỄN THỊ THƯ (CHS. NQ. K1) (Sài Gòn, Việt Nam) & các con & các cháu.

Thứ nữ: NGUYỄN THỊ HIỆP (CHS. NQ. K2) (Virginia, Hoa Kỳ) & các con & các cháu.

Thứ nữ: NGUYỄN THỊ THÀNH (Virginia, Hoa Kỳ) & các con & các cháu.

Thứ nữ: NGUYỄN THỊ TÀI (Sydney, Australia) & chồng Nguyễn Nhật Tân & các con & cháu.

Con dâu: Bà Quả Phụ NGUYỄN HỮU LỢI, Nhũ danh: Phạm Thị Chưởng & các con & cháu.

Thứ nữ: NGUYỄN THỊ THANH NHÀN (CHS. NQ) (Virginia, Hoa Kỳ)

Linh cữu được quàn tại tư gia số: 28 Đường Hoàng Minh Châu, Phường Hòa Bình, thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Lễ tẩn liệm lúc 6 giờ sáng ngày 27 tháng 3 năm 2011.

(nhằm ngày 23 tháng 2 năm Tân Mão)

Lễ di quan lúc 8 giờ sang ngày 30 tháng 3 năm 2011.

(nhằm ngày 26 tháng 2 năm Tân Mão)

An táng tại Đại Giác Tự, xã Hiệp Hòa, Cù Lao Phố, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.


Tang gia đồng khấp báo


Cáo phó này thay thế thiệp tang

Xin miễn phúng điếu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PHÂN ƯU

hoa_chiabuon4-content

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyền Biên Hòa

Nhận được tin buồn thân mẫu của ChsNQ khóa 1 NGUYỄN THỊ THƯ,

Chs NQ khóa 2 NGUYỄN THỊ HIỆP, ChsNQ khóa 11 NGUYỄN VĂN HOÀI,

và ChsNQ NGUYỄN THỊ THANH NHÀN

CBÀ NGUYỄN VĂN NĂM (Tự Vẻ)

Nhũ danh LÝ THỊ THÌNH

Pháp danh DIỆU HOA

sinh năm 1918

Đã mãn phần lúc 12 giờ 25 thứ bảy 26 tháng 3, năm 2011

(Nhằm ngày 22 tháng 2 năm Tân Mão)

Hưởng thọ 94 tuổi


Tại tư gia số: 28 Đường Hoàng Minh Châu, Phường Hòa Bình, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

 Linh cữu được quàn tại tư gia số: 28 Đường Hoàng Minh Châu, Phường Hòa Bình, thành Phố Biên Hòa.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Lễ tẩn liệm lúc 6 giờ sáng ngày 27 tháng 3 năm 2011 (nhằm ngày 23 tháng 2, năm Tân Mão)

Lễ di quan lúc 8 giờ sáng ngày 30 tháng 3 năm 2011 (nhằm ngày 26 tháng 2, năm Tân Mão)

An táng tại Đại Giác Tự, xã Hiệp Hòa, Cù Lao Phố, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Hội ái hữu cựu học sinh Ngô Quyn Biên Hòa

Thầy Cô và bạn bè khắp nơi.

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Cùng chsNQ Nguyễn Thị Thư, chsNQ Nguyễn Thị Hiệp, chsNQ Nguyễn văn Hoài, chsNQ Nguyễn Thị Thanh Nhàn và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh bà Nguyễn thị Năm, Diệu Hoa Lý Thị Thình

sớm an vui nơi miền cực lạc.Liên lạc chia buồn cùng tang quyến: 0613847723 hoặc email: hoai nguyen <thedan1953@yahoo.com>