Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

PHÂN ƯU: Thân Mẫu của anh Huỳnh Xuân Thọ và là mẹ chồng của chsNQ Vũ Thị An, Cụ Bà HUỲNH THỊ THANH đã từ trần tại VN.

Thursday, September 2, 201012:00 AM(View: 77237)
PHÂN ƯU: Thân Mẫu của anh Huỳnh Xuân Thọ và là mẹ chồng của chsNQ Vũ Thị An, Cụ Bà HUỲNH THỊ THANH đã từ trần tại VN.

PHÂN ƯU


Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh NGÔ QUYỀN Biên Hòa nhận được tin buồn


Thân Mẫu của anh Huỳnh Xuân Thọ và là mẹ chồng của chsNQ Vũ Thị An


Cụ Bà HUỲNH THỊ THANH


Đã từ trần ngày 16 tháng 8 năm 2010

(nhằm ngày 7 tháng 7 năm Canh Dần)

Tại Việt Nam.


Hưởng thọ 87 tuổi


Đã được an táng tại Việt Nam ngày 19 tháng 8, năm 2010

Nhằm ngày 10 tháng 7, năm Canh Dần


HỘI ÁI HỮU CỰU HỌC SINH NGÔ QUYỀN Biên Hòa

Thầy Cô và bạn bè khắp nơi

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Cùng chsNQ Vũ Thị An và tang quyến

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Huỳnh Thị Thanh sớm tiêu diêu nơi cõi Niết Bàn. Liên lạc và chia buồn cùng tang quyến:

email: vuthianlien@yahoo.com hoặc phone:714-816-0902

 

Monday, January 1, 2024(View: 1420)
Ngày 10 tháng 3 năm 2024 Hội Ngộ Ngô Quyền Mừng Tân Niên Giáp Thìn tại Houston, Texas.
Thursday, April 27, 2023(View: 2397)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 4247)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 7501)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,