Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Liên lạc với Nguyễn Quốc Dũng lớp 10A6 (74-75)

Thursday, August 26, 201012:00 AM(View: 55400)
Liên lạc với Nguyễn Quốc Dũng lớp 10A6 (74-75)


Khóa 15 chs NQ muốn tìm liên lạc với Nguyễn Quốc Dũng hs lớp 10A6 và
là Phó Trưởng Khối Báo chí Ban Điều hành HS NQ nk 1974-1975.
Một số thành viên của Ban ĐH Học sinh (74-75) đang ở Mỹ muốn tìm tin
tức cúa anh NQ Dũng
Xin liên lạc E mail :
ngoquyenbh@gmail.com
Thursday, April 27, 2023(View: 1242)
Nhưng lần họp mặt năm nay và những năm sau nầy…chị Thanh Vân Anderson không còn về với chúng ta nữa !!!
Thursday, February 23, 2023(View: 2356)
Sự hiện diện đông đảo của Quý Thầy Cô và Quý anh chị Đồng Môn nói lên tình đoàn kết keo sơn giữa tình đồng hương nơi xứ lạ quê người.
Sunday, April 3, 2022(View: 4485)
Đây là hồi ký của Tiến Sĩ Thanh Vân Anderson. Nội dung nói về ba giai đoạn trong cuộc hành trình gian khổ,